ผมเชื่อว่าสาวกแมคหลายๆคน คงอยากที่จะให้โน้ตบุ๊กแมคสามารถสั่งการโดยการจิ้มผ่านหน้าจอ หรือที่เรียกว่า Touch Screen ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเหมือนกับ Tablet PC แบรนด์อื่นๆซึ่งเป็นระบบปฎิบัติการวินโดว์

 

 

แต่วันนี้ความฝันของบรรดาสาวกแมคอินทอชคงได้เฮกันแหละครับ เพราะ Tablet Mac เครื่องแรกของโลกออกมาวางจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่กับสาวก Mac ในสหรัฐอเมริกา หลังจากเปิดตัวในงาน Macworld 2007

 

 

โฉมหน้าของ Tablet Mac เครื่องแรกของโลกครับ

 

 

 

 

Tablet Mac เครื่องนี้มีชื่อเรียกเฉพาะของมันว่า Modbook ครับ ผลิตโดยบริษัท Axiotron มาตรฐานการผลิตนั้นอยู่ในระดับเดียวกับ Macbook ที่วางขายอยู่ในบ้านเรานั้นแหละครับ ฉะนั้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องคุณภาพ แมคบุ๊คดีอย่างไร Modbook ก็ย่อมดีกว่าครับ (เพราะมันจิ้มและเขียนได้ผ่านหน้าจอเลย)

 

 

 

 

คุณภาพของหน้าจอ ทาง Axiotron เขาบอกมาว่าได้เลือกวัสดุอย่างดีมาทำหน้าจอ เพื่อให้ทนต่อการใช้งาน ซึ่งมาพร้อมกับ iSight กล้องที่ติดมาพร้อมกับหน้าจอ ตัวเครื่องใช้วัสดุเดียวกับที่ใช้เป็นตัวถังของเครื่องบินพาณิชย์ นั้นคือ magnesium alloy ครับ เบาแต่แข็งแรงครับ

 

 

 

 

ในส่วนของการป้อนข้อมูลผ่านทางหน้าจอก็ทำได้อิสระมากครับ หากใครเคยใช้ Wacom ในการทำงานแล้วละก็ คงจะตกหลุมรัก Modbook อย่างแน่นอน เพราะด้วยความเร็วในการลากเส้น 133 ตำแหน่ง ต่อ 1 วินาที ความละเอียดในการทำงานอยู่ที่ 20 เท่าของความละเอียดหน้าจอ รองรับแรงกดหน้าจอได้ถึง 512 ระดับ ทำให้การวาดรูปของคุณสมดั่งใจแน่นอนครับ

 

 

 

 

ที่สำคัญ เจ้า Modbook เครื่องนี้ยังมีระบบดาวเทียมนำร่อง GPS ที่ล่องลอยอยู่เหนือหัวเรา 24 ตัว มาให้อีกด้วย นอกจากนั้น Mobbook ยังพร้อมไปด้วยการเชื่อมต่อมาตรฐาน อาทิ Wireless lan 802.11 a/b/g/n ทำให้การเล่นเนตไร้สายก็ทำได้อย่างชิวๆ รวมไปถึง Bluetooth 2.0 ที่ให้การเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด มือถือ ไม่จำเป็นต้องมีสายอีกต่อไป

 

 

 

 

หน้าจอขนาด 13.3 นิ้ว ทำให้ขนาดของเครื่องไม่ใหญ่จนเกินไป พกพาได้ค่อนข้างสะดวก OS ที่ใช้ก็เป็น Mac OS X Leopard ล่าสุดจากทาง Apple ที่รองรับฟีเจอร์ได้อย่างเต็มความสามารถ ขุมพลังก็ยังคงใช้ intel Core 2 Duo 2.0 และรุ่น 2.2 GHz เหมือน Macbook ไม่มีผิดเพื้ยนครับ Optical Drive มีให้เลือกทั้ง 24x DVD Combo drive หรือ 8x DVD SuperDrive Ram ที่ติดมาให้กับตัวเครื่องนั้น 1 กิ๊กครับ อัพสูงสุดได้ 4 กิ๊ก

 

 

บทสรุปส่งท้ายก็มาดูกันเลยนะครับว่าราคาค่าตัว Modbook อยู่ที่เท่าไร

 

 

 

 

อยากรู้ราคากี่บาทก็ลองคำนวณเล่นๆกันดูเอาเองครับ สำหรับเมืองไทยในตอนนี้ยังไม่มีวางจำหน่ายครับ แต่ผมว่าเร็วๆนี้ Modbook ก็คงเข้ามาอย่างแน่นอน พี่ไทยซะอย่าง ไม่พลาดเรื่องไฮเทคอยู่แล้ว

 

 

ขอบคุณที่ติดตามอ่านจนจบครับ ^ ^

 

Comment

Comment:

Tweet

Incorrectly performed custom term papers would fail your reputation. But, when you buy paper of good quality, everything will be good.

#125 By university essay (94.242.214.6) on 2011-12-06 22:50

Want to find great way out for your course papers problems? Not a problem! Just buy essay papers and everything will be great.

#124 By buy essays online (193.105.210.41) on 2011-11-29 11:56

Every body knows that life is high priced, however people need cash for various issues and not every person earns big sums money. Thence to get quick home loans and just collateral loan should be a right solution.

#123 By loan (94.242.214.7) on 2011-11-27 15:36

I received 1 st business loans when I was not very old and it aided my relatives a lot. Nevertheless, I need the term loan once again.

#122 By credit loans (91.212.226.143) on 2011-11-18 16:26

Don't have enough money to buy a car? You should not worry, because this is achievable to receive the mortgage loans to work out all the problems. Thence take a secured loan to buy all you need.

#121 By credit loans (91.212.226.143) on 2011-10-26 16:34

n6KxVQ <a href="http://rlyegsdndgyq.com/">rlyegsdndgyq</a>, [url=http://nomezmyuuzys.com/]nomezmyuuzys[/url], [link=http://ziixnqlhqjvf.com/]ziixnqlhqjvf[/link], http://bgepvgszgeuk.com/

#120 By kElsixRmu (79.139.34.18) on 2010-07-08 23:33

BQzSwx <a href="http://syhhmlqvwfev.com/">syhhmlqvwfev</a>, [url=http://rgjuxnjfflmn.com/]rgjuxnjfflmn[/url], [link=http://ksupvoztqvzm.com/]ksupvoztqvzm[/link], http://hiesheafdnoi.com/

#119 By jskaas (173.212.206.186) on 2010-07-04 16:24

comment4, çíàêîìñòâà ñ ìóñóëüìàíèíîì äëÿ îáùåíèÿ, jwiqze, ñàéò çíàêîìñòâ àðõàíñêàÿ îáëàñòü, =], ñàéò çíàêîìñòâ â óðàëüñêå êàçàõñòàí, %-PP, map3, 783786, ñàðîâ êëóá çíàêîìñòâçëàòà, ygo, èãðà çíàêîìñòâî, rnpzu, çíàêîìñòâà ìîñêâà ìàðüèíî, 9794, äîñóã èðêóòñêà, 154, çíàêîìñòâî áîèì, 8-[[[, äåâóøêè äëÿ ñåêñà õàáàðîâñê, =], çàðåãåñòðèðîâàòñÿ â õçíàêîìñòâàõ, 8(, çíàêîìñòâî äëÿ èçìåíû, =-(, çíàêîìñòâî ñ óàëüíûìè äåâóøêàìè, %-O, ñåêñ çíàêîìñòâà êóëóíäà, 65407,

#118 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 18:30

comment5, ñàéòå çíàêîìñòâ òðàíñâåñòèòîâ, >:-(((, êàëèíêîâè÷ñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, 8-], darting ñàéò çíàêîìñòâ, 8-DDD, çíàêîìñòâà îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ãîðîä ãàé, 026, ïîçíàêîìëþñüñ ïàðíåì, 88958, çíàêîìòåñü äæåê áëýê, =O, çíàêîìñòâà â òîëüÿòòè è æèãóëåâñê, oki, çíàêîìñòâà ãàäÿ÷, 733, çíàêîìñòâà â ìåòðî ææ, 9295, ëóãàíñê èíòèì çà äåíüãè, %-(, ñâèíã ñàéòû çíàêîìñòâ êðàñíîäàð, dymwk, Çíàêîìñòâà èíåò, 970, çíàêîìñòâà â âàíèíî, brm, ãîëûå çíàêîìñòâà âëàäèâîñòîê, 8850, çíàêîìñòâî ïîäîëüñê êëèìîâñê, rxwcx,

#117 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:10

comment6, ñåêñ çíàêîìñâà â áóãóðóñëàíå, >:OOO, ñëóæáà çíàêîìñòâ â õåðñîíå, =PPP, ñàéòû ãåé çíàêîìñòâ êàðàãàíäû, 524227, íàéòè æåíùèíó äëÿ çíàêîìñòâà â ñàðàòîâå, 3946, çíàêîìñòâà ðÿçàíü, :-(((, çíàêîìñòâîíàòàøà, %-[[[, ñàéòû çíàêîìñòâ íí, =P, çàïîðîæüå çíàêîìñòâà îò 1òè, %-[[, çíàêîìñòâà òûñÿ÷è àíêåò áàíê ëþáâè, hxjxyk, áè çíàêîìñòâà êðàñíîäàð, %DDD, ìàðèíà ïîëÿðíûé çíàêîìñòâà, >:OO, ñåêñ ìàìêè, :-P, Çíàêîìñòâà òóðêìåíèñòàíà, 49756, çíàêîìñòâà ñ òðàíñóàëàìè, 513381, ìîëäîâà æíåøèíà äëÿ ñåêñà, zoepki, êîëîìíà èíòèì çà äåíüãè, tfzps, ñàéò çíàêîìñòâî äëÿ pda, chjn, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà íîÿáðüñêà, :-[,

#116 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 16:16

comment6, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â áîáðóéñêå, =-[[[, çíàêîìñòâà â íîâîøàõòèíñêå, nydn, ñåêñ êëóá çíàêîìñòâ â óêðàèíå, :-[, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîäà óôà, 8-OOO, çíàêîìñòâà íà bigmir, 319882, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè àçåðáàéäæàí áàêó, 24636, Çíàêîìñòâî æåíàòûì, 8-]]], ññàéò çíàêîìñòâ, aiusjc, çíàêîìñòâà îñòðîã, sqw, ïðîñòèòóòêè íàõîäêà, 8936, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òðàíññåêñóàëîì èòåðå, fhaidb, çíàêîìñòâà â óðó÷üå, 5024, çíàêîìñòâà ðàéîí, =-((, ñàéò çíàêîìñòâ óäîðñêèé ðàéîí, emm, âåá ñàéòû çíàêîìñòâà, 4280, äåâêè õîòÿò ñåêñà, 78397, ñåêñ åðâûé ðàç, xbheak, ÷àò çíàêîìñòâ àëåíà, tcs,

#115 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 15:50

comment1, ìåñòà äëÿ ñåêñà â ìàøèíå, 494652, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâ÷îíêàìè, 89569, çíàêîìñòâî ìóæ÷èíû íèæíèé òàãèë, rxo, èíòèì çíàêîìñòâà ñëàâÿíñê, 051561, ñàéò äëÿ ñåêñà è çíàêîìñòâ, 09431, ïîðíî èíòèì çíàêîìñòâî, ycofu, ÿëòà çíàêîìñòâî, %]]], çíàêîìñòâà íà ñàéòå áåëàðóñû, :[[, ñàéò çíàêîìñòâ â ñàÿíîãîðñêå, 8DDD, äåâóøêè áàðíàóë èíòèì, 180, ñåêñ îáúÿâëåíèé ìîñêâà, 1337, çíàêîìñòâî ãðóçèí â çàãðàíèöå, evsq, ñàéò çíàêîìñòâ â íàðüÿí ìàðå, sax, ýëèñ çíàêîìñòâà êèðîâ, 61719, êëóá çíàêîìñòâ áàðàíîâè÷è, umu, çíàêîìñòâî èòåðå ñ òðàíññåêñóàëîì, 48749, allprikol çíàêîìñòâà, =-]],

#114 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 15:23

comment3, ïàâëîâî ñýêñ çíàêîìñòâà, xmx, ñàéò çíàêîìñòâ íåôòåþãàíñê, 100961, ñëóæáà çíàêîìñòâ áèëàéí, :-D, ïàðåíü ñòðåëåö çíàêîìñòâà, 584934, ñàéò çíàêîìñòâ ìàìáà åðìè, hoi, àíêåòà çíàêîìñòâ, psgogr, à÷èòñêèé ðí ñâåðäëîâñêîé îáë ñàéòû çíàêîìñòâ, 396, ñïàññê ðÿçàíñêèé çíàêîìñòâà, icgd, çíàêîìñòâà â êèåâå ìóæ÷èíû, =-))), òðàñåêñóàëêè, :D, âèðòóàëüíûé ñåêñ çíàêîìñòâà ÷àò îáùåíèå, 4296,

#113 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-24 15:13

comment1, ãäå íàéòè çíàêîìñòâà äëÿ òðàíñâåñòèòà, %], ìèð ìóçûêè &